Rury z PVC do wody

RURY CIŚNIENIOWE PVC-U DO WODY Z USZCZELKĄ (długość 6mb)

WYMIAR PN 6,3 SDR-41 PN 10 SDR-26
90 x 2,7 *  
90 x 3,6   *
110 x 2,7 *  
110 x 4,2   *
160 x 4,0 *  
160 x 6,2   *
225 x 5,5 *  
225 x 8,6   *
280 x 6,9 *  
280 x 10,8   *
315 x 7,7 *  
315 x 11,9   *
400 x 9,8 *  
400 x 15,0   *
450 x 11,0 *  
450 x 16,9   *
500 x 12,3 *  
500 x 19,1   *

  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe
 
strony internetowe